Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2650/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP.Hà Nội đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu

Số hiệu: 2650/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2650/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn khiếu nại của Công ty Vật tư thiết bị và toàn bộ (Matexim) về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP. Hà Nội đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Vật tư thiết bị và toàn bộ (Matexim) có nhập khẩu mặt hàng xe máy SH 150 theo các tờ khai nhập khẩu số 15/NK/NKDG/BHN ngày 13/10/2004, số 01/NI/NKDG/BHN ngày 07/01/2005, số 02/NK/NKDG/BHN ngày 14/01/2005, số 03/NK/NKDG/BHN ngày 18/01/2005, số 05/NK/NKDG/BHN ngày 25/01/2005, số 07/NK/NKDG/BHN ngày 31/01/2005, số 08/NK/NKDG/BHN ngày 31/01/2005, số 09/NK/NKDG/BHN ngày 31/01/2005 mở tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội) với mức giá khai báo là 2.000 EUR và 2.400 USD/chiếc.

Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức tham vấn và bác bỏ mức giá khai báo của doanh nghiệp đồng thời xác định lại mức giá tính thuế là 2.900 USD/chiếc. Doanh nghiệp đã có khiếu nại, sau khi xem xét Cục Hải quan TP. Hà Nội đã có công văn số 1114/HQHN-TGTT ngày 02/8/2005 trả lời khiếu nại của doanh nghiệp với mức giá tính thuế là 2.600 USD/chiếc.

Doanh nghiệp không đồng ý với mức giá tính thuế 2.600 USD/ chiếc do Cục Hải quan TP. Hà Nội xác định nên đã có nhiều công văn khiếu nại gửi đến Tổng cục Hải quan.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại, Tổng cục Hải quan thấy rằng: Mức giá khai báo của doanh nghiệp là có tính tích cực hơn so với mức giá khai báo của một số doanh nghiệp khác nhập khẩu vào cùng thời điểm. Các giải trình về mức giá khai báo của Công ty tại các biên bản tham vấn là tương đối hợp lý.

Một số cơ sở xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP. Hà Nội đối với lô hàng xe máy SH 150 do Công ty Vật tư thiết bị toàn bộ (Matexim) là vẫn chưa đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC và các quy trình xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành (như về mặt thời gian chưa đảm bảo; dùng mức giá tại thời điểm đồng EUR có tỷ giá quy đổi cao nhất so với đồng USD để làm cơ sở xác định trị giá cho các lô hàng nhập khẩu vào thời điểm đồng EUR xuống giá là chưa thật hợp lý…) dẫn đến việc doanh nghiệp khiếu kiện là có cơ sở.

Mặt khác, Trung tâm Thông tin kinh tế của Bộ Ngoại giao đã có công văn số 12/CV-TTKT ngày 17/02/2006 và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch có công điện số 11-06-SQ ngày 16/02/2006 xác nhận "giá cả mua bán xe nêu trong hóa đơn vào thời gian giao dịch là hợp lý".

Từ những căn cứ nêu trên Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để thống nhất việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy SH 150 như sau:

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính; Tham khảo công văn số 12/CV-TTKT ngày 17/02/2006 của Trung tâm Thông tin kinh tế của Bộ Ngoại giao và công điện số 11-06-SQ ngày 16/02/2006 của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tính thuế theo mức giá khai báo của doanh nghiệp đối với mặt hàng xe máy SH 150 nhập khẩu theo các tờ khai nhập khẩu số 15/NK/NKDG/BHN ngày 13/10/2004, số 01/NI/NKDG/BHN ngày 07/01/2005, số 02/NK/NKDG/BHN ngày 14/01/2005, số 03/NK/NKDG/BHN ngày 18/01/2005, số 05/NK/NKDG/BHN ngày 25/01/2005, số 07/NK/NKDG/BHN ngày 31/01/2005, số 08/NK/NKDG/BHN ngày 31/01/2005, số 09/NK/NKDG/BHN ngày 31/01/2005 mở tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội). Đồng thời tập hợp các thông tin nghi vấn chuyển sang bộ phận sau thông quan để tiếp tục xử lý theo đúng quy trình và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2650/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP.Hà Nội đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209