Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2634/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2634/TCHQ-KTTT
V/v kiểm tra tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp thuộc diện thu hồi MST, thay đổi tên hoặc thay đổi MST

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 26 tháng 5 năm 2004 Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan có công văn số 2386/TCHQ-CNTT với nội dung “Thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK”. Để việc đôn đốc thu hồi nợ đọng được chặt chẽ, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra tình hình nợ thuế của 29 đơn vị thuộc diện: giải thể, ngừng hoạt động và bị tước giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo phụ lục I của công văn số 2386/TCHQ-CNTT ngày 26 tháng 5 năm 2004). Nếu các đơn vị này còn nợ các khoản phải thu đòi (kể cả trong hạn) thì khẩn trương áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng.

2. Kiểm tra tình hình nợ thuế của 24 đơn vị thay đổi mã số XNK (theo phụ lục số II của công văn 2386/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 5 năm 2004). Nếu các đơn vị này còn nợ các khoản phải thu đòi (kể cả trong hạn), thì khẩn trương chuyển toàn bộ số nợ sang mã số XNK mới của từng đơn vị, đồng thời có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng.

3. Kiểm tra tình hình nợ thuế của 107 đơn vị thay đổi tên hoặc tên giao dịch (theo phụ lục số III của công văn 2386/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 5 năm 2004). Nếu các đơn vị này còn nợ các khoản phải thu đòi (kể cả trong hạn), thì khẩn trương chuyển toàn bộ số nợ sang tên mới của từng đơn vị, đồng thời có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2634/TCHQ-KTTT ngày 08/06/2004 ngày 08/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp thuộc diện thu hồi MST, thay đổi tên hoặc thay đổi MST

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!