Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2627/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2627/TCHQ-KTTT
V/v cưỡng chế làm thủ tục XNK

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty Liên doanh Đại Dương
  (số 80 dông du, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số BOM/0272/04 ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Công ty Liên doanh Đại Dương về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế và giải toả cưỡng chế số tiền phạt chậm nộp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo danh sách cưỡng chế tra trên mạng ngày 7 tháng 6 năm 2004, Công ty Liên doanh Đại Dương còn nợ 1.069.838.775 đồng tiền nợ phạt chậm nộp thuế của các tờ khai Hải quan phát sinh năm 1999 và năm 2000, hiện công ty đang đề nghị miễn phạt chậm nộp theo tinh thần Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2001 của Thanh tra Nhà nước và Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước do nguyên nhân khách quan. Trong thời gian chờ xem xét xử lý, đề nghị cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tạm thời không thực hiện biện pháp cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá đối với Công ty Liên doanh Đại Dương với điều kiện đơn vị không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng xuất nhập khẩu khác ngoài số tiền nợ phạt chậm nộp nêu trên. Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với số tiền phạt chậm nộp trên, đồng thời phải nộp đủ số thuế của các lô hàng XNK tiếp theo trong thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2627/TCHQ-KTTT ngày 08/06/2004 ngày 08/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế làm thủ tục XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139