Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 262/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 262/BNN-CB
V/v phân bổ HNTQ nhập khẩu đường năm 2011 cho các nhà máy đường

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 260/BCT-XNK ngày 07/1/2011 của Bộ Công thương về việc phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 50.000 tấn đường năm 2011 cho các nhà máy đường. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cấp quota nhập khẩu đường cho các nhà máy đường năm 2011 như sau:

TT

Tên doanh nghiệp

Quota được phân (tấn)

Thời hạn thực hiện đến

1

Công ty CP Đường Biên Hòa

30.000

31/12/2011

2

Công ty CP Bourbon Tây Ninh

5.000

30/6/2011

3

Công ty CP Mía đường Lam Sơn

5.000

30/6/2011

4

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

3.000

30/6/2011

5

Công ty CP đường Khánh Hòa

3.000

30/6/2011

6

Công ty CP Mía đường La Ngà

2.000

30/6/2011

7

Công ty cổ phần NIVL

2.000

30/6/2011

Đề nghị Bộ Công thương giải quyết cấp phép nhập khẩu theo quy định./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (B/c);
- HHMĐVN;
- Lưu: VT, Cục CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 262/BNN-CB về phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường ngày 27/01/2011 cho nhà máy đường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.461

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!