Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 26/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 26/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4227/HQHCM-GSQL ngày 20/12/2012 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh và công văn số 349/GHNB-2012 ngày 28/12/2012 của Công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè về số hóa đơn đề cập trên C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn về quy tắc xuất xứ C/O mẫu D quy định về việc chấp nhận hóa đơn bên thứ ba.

Đối với cách hiểu về hóa đơn thứ ba, Tổng cục đã có công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 gửi các Cục Hải quan địa phương thực hiện, trong đó hướng dẫn hóa đơn do một công ty của ASEAN cấp có trụ sở ở cùng hoặc khác quốc gia với quốc gia của nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu đặt trụ sở cũng được hiểu là trường hợp hóa đơn nước thứ ba.

Theo đó, các trường hợp giao dịch mua bán giữa 4 bên cũng là mua bán qua bên thứ ba và phải tuân thủ theo đúng thể thức quy định tại Điều 23 và mặt sau C/O (overleaf notes).

Hiện tại, ASEAN không quy định cụ thể về cách khai báo số hóa đơn và tên công ty trung gian nào phải được thể hiện trên C/O trong các giao dịch mua bán qua 3 bên, 4 bên (hoặc nhiều hơn). Do vậy đối với các trường hợp đề cập tại công văn số 4227/HQHCM-GSQL, căn cứ vào quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT dẫn trên và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan cũng như giải trình của doanh nghiệp, chứng từ hỗ trợ như thư xác nhận của người bán về việc hàng hóa được mua bán qua 4 bên,… thì việc khai báo số hóa đơn, tên và địa chỉ của bên trung gian thứ ba không phải là cơ sở để từ chối C/O.

Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (đ/c: Phường Phú Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh (thay trả lời);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 26/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0