Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2584/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2584/TCHQ-KTTT
V/v áp giá tính thuế NK

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ
(68 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 1026/CTKD ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ về việc áp giá tính thuế hàng nhập khẩu để trực tiếp đưa vào sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương.

Căn cứ công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 07 năm 2002 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2002/TT-BTC nêu trên.

Đối với hàng hoá do các doanh nghiệp nhập khẩu về làm nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, được xem xét áp giá tính thuế nhập khẩu theo giá ghi trên hợp đồng khi có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 08/2002/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 07 năm 2002 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ biết để thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2584/TCHQ-KTTT ngày 07/06/2004 ngày 07/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198