Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 258/TCHQ-GSQL về quản lý mặt hàng thẻ cào điện thoại di động từ nội địa vào Khu TM-CN Tịnh Biên và từ Khu TM-CN Tịnh Biên ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 258/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 258/TCHQ-GSQL
V/v quản lý mặt hàng thẻ cào điện thoại di động từ nội địa vào Khu TM-CN Tịnh Biên và từ Khu TM-CN Tịnh Biên ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1104/HQAG-NV ngày 22/10/2009 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc quản lý mặt hàng thẻ cào điện thoại di động đưa từ nội địa vào Khu TM-CN Tịnh Biên và từ Khu TM-CN Tịnh Biên ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Điều 4 Luật Hải quan thì đối với thẻ cào điện thoại di động (dạng thẻ có mã số, mệnh giá) là một loại dịch vụ viễn thông không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan. Vậy việc đưa mặt hàng thẻ cào điện thoại di động từ nội địa vào Khu TM-CN Tịnh Biên và từ Khu TM-CN Tịnh Biên ra nước ngoài không phải làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính:
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ Pháp chế, Vụ CST (để phối hợp);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 258/TCHQ-GSQL về quản lý mặt hàng thẻ cào điện thoại di động từ nội địa vào Khu TM-CN Tịnh Biên và từ Khu TM-CN Tịnh Biên ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217