Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2576/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2576/TCHQ-KTTT
V/v: nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế XNK.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty XNK tổng hợp Sài Gòn
 

Trả lời công văn số 317/INCO ngày 28/06/2005 của Công ty XNK tổng hợp Sài Gòn về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 674 TCT/NV3 ngày 24/2/2003 của Tổng cục Thuế hướng dẫn truy thu, truy hoàn thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty XNK tổng hợp Sài gòn được giải tỏa cưỡng chế, làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1. Hàng hóa do Công ty nhập khẩu phải là máy móc, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (không phải vật tư, nguyên liệu để sản xuất, lắp ráp xe máy).

2. Công ty không có bất kỳ khoản nợ thuế hoặc nợ phạt chậm nộp thuế hàng nhập khẩu nào khác, ngoài nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001.

3. Thực hiện nộp thuế ngay cho lô hàng nhập khẩu mới phát sinh trước khi giải phóng mặt hàng.

4. Công ty phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan thực hiện đúng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xử lý nộp thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội đại hóa năm 2001.

Việc giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo các điều kiện nêu trên của Công ty XNK tổng hợp Sài Gòn, được áp dụng tối đa đến ngày 15/08/2005. Quá thời hạn này, hàng hóa do Công ty nhập khẩu phải thực hiện nộp thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn số: 1169/TCHQ-KTTT ngày 30/03/2005 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị xử llý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty XNK tổng hợp Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lãnh đạo Tổng cục.
- Lưu: VP (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2576/TCHQ-KTTT ngày 30/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!