Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất

Số hiệu: 2547/TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2547/TC/TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng xăng dầu TN-TX

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2547/TC-TCHQ NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG XĂNG DẦU TN-TX

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

 Trong quá trình thực hiện Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có phát sinh vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với hàng xăng dầu tạm nhập - tái xuất nhưng không tái xuất mà chuyển sang tiêu thụ trong nội địa. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:

Đối với các hàng hoá nhập khẩu theo hình thức tạm nhập khẩu, sau đó tái xuất khẩu nhưng không tái xuất mà chuyển (một phần hoặc toàn bộ) sang tiêu thụ trong nội địa sau khi có sự cho phép của cơ quan chức năng thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày kể từ ngày hết hạn tái xuất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho toàn bộ lô hàng đã tạm nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo ngay về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có hướng giải quyết./. 

 

Đặng Thị Bình An

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status