Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2529/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế lô hàng 19 chiếc màn hình LCD 4" nhập khẩu

Số hiệu: 2529/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2529/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng
LCD 4" nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 309/CVXN ngày 12/4/2006 của Xí nghiệp tư doanh điện tử TQT về việc áp giá tính thuế lô hàng 19 chiếc màn hình LCD 4" nhập khẩu tại tờ khai số: 024496FDX-PMD ngày 25/10/2005. Qua xem xét hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số: 1536/HQTP.GTT ngày 16/5/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 39 Luật khiếu nại, tố cáo thì thời hạn khiếu nại tiếp theo (sau khi khiếu nại lần đầu đã được giải quyết) là 30 ngày kể từ ngày "nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu". Ngày 06/01/2006, Chi cục Hải quan Bưu điện giải quyết khiếu nại lần đầu, ngày 10/2/2006 xí nghiệp có văn bản tiếp tục khiếu nại trong khi hồ sơ không có tài liệu xác minh thời điểm doanh nghiệp nhận được văn bản giải quyết khiếu nại lần đầu là thời điểm nào. Do đó việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại điểm 4 công văn số: 760/HQTP.GTT ngày 19/3/2006 trả lời doanh nghiệp về việc quá thời hạn giải quyết khiếu nại là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định cụ thể thời điểm doanh nghiệp nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, đối chiếu với thời điểm doanh nghiệp gửi công văn khiếu nại lần sau, nếu trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định nêu trên thì căn cứ vào chính sách thuế, chính sách giá có hiệu lực tại thời điểm mở tờ khai để ra quyết định để giải quyết khiếu nại theo quy định hiện hành.

Trường hợp không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì thông báo cho doanh nghiệp theo quyết định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 53/2005/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2529/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế lô hàng 19 chiếc màn hình LCD 4" nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209