Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2525/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Số hiệu: 2525/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2525/TCHQ-GSQL
V/v: Xác định hàng hóa
nhập khẩu tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Đắc Lắc

Trả lời công văn số 277/CHQĐL-NV ngày 04/04/2006 của Cục Hải quan Đắc Lắc đề nghị hướng dẫn việc xác định lô hàng gồm 700 cái khay ép đất mùn đã qua sử dụng nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Agrivian theo giấy phép số 35/DL&TM ngày 17/01/2006 của Sở Du lịch – Thương mại Tỉnh Lâm Đồng, được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Đắc Lắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xác định hàng hóa nhập khẩu, tạo tài sản cố định để cơ quan Hải quan có cơ sở làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp có dự án khuyến khích đầu tư, Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo lấy chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định để xác định tài sản cố định. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện

Trường hợp của Cục Hải quan Đắc Lắc nêu tại công văn số 277/CHQĐL-NV ngày 04/04/2006 nếu hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định tại các Quyết định nêu trên thì không được hưởng ưu đãi đầu tư về hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định và phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đắc Lắc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2525/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213