Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2520/TCHQ-KTTT về việc tham vấn xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2520/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2520/TCHQ-KTTT
V/v tham vấn xác định trị giá

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0577/HQQNa-NV ngày 27/04/2009 của Cục Hải quan Quảng Nam về việc tham vấn xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Piaggio City Fly 125, xuất xứ Trung quốc. Qua xem xét nội dung công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

+ Đối với tờ khai số 25/NK/KDG/KH ngày 13/7/2007: Do nghi ngờ mức giá khai báo 600 USD/c, Cục Hải quan Quảng Nam đã thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế 1.150 USD/c là đúng quy định tại Nghị định 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 và Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005. Tuy nhiên, sau đó Cục Hải quan Quảng Nam đã thụ lý, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp là đúng thẩm quyền nhưng mức giá giải quyết khiếu nại xuống 600 USD/c (bằng giá khai báo) là không phù hợp theo quy định tại các văn bản nêu trên cụ thể:

- Khi giải quyết khiếu nại, Cục Hải quan Quảng Nam sử dụng không đúng các nguồn thông tin có sẵn tại thời điểm giải quyết khiếu nại và trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá.

- Dữ liệu có sẵn đối với mặt hàng giống hệt, tương tự tại chương trình GTT22 là 1.150 USD/c (công văn số 4314/TCHQ-KTTT ngày 31/7/2007))

+ Đối với tờ khai số 02/NK/KDG/KH ngày 19/02/2009: Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 1033/TCHQ-KTTT ngày 26/02/2009; công văn 2160/TCHQ-KTTT ngày 21/4/2009 chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá. Tuy nhiên, Cục Hải quan Quảng Nam đã không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng cục mà vẫn lấy cơ sở giải quyết khiếu nại của tờ khai số 25/NK/KDG/KH ngày 13/7/2007 để xác định trị giá tính thuế cho tờ khai số 02/NK/KDG/KH ngày 19/02/2009 trong khi đã có dữ liệu hàng tương tự trên hệ thống GTT22 là 1.290 USD/c.

Từ những căn cứ trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Nam:

1. Huỷ quyết định giải quyết khiếu nại số 1181/QĐ-HQQNa ngày 05/12/2007 của Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam đối với tờ khai số 25/NK/KDG/KH ngày 13/7/2007 (ngày xuất khẩu 8/6/2007) do xác định trị giá tính thuế không đúng trình tự, phương pháp và cơ sở dữ liệu có sẵn. Xác định lại trị giá tính thuế của lô hàng nhập khẩu xe gắn máy hiệu Piaggio City Fly 125 do Trung Quốc sản xuất tại tờ khai số 25/NK/KDG/KH ngày 13/7/2007 cụ thể là:

* Cơ sở xác định:

Dữ liệu có sẵn của mặt hàng tương tự tại chương trình GTT22 trong khoảng thời gian 60 ngày (theo lịch) trước hoặc sau ngày xuất khẩu của tờ khai số 25/NK/KDG/KH ngày 13/7/2007 là:

Mặt hàng xe gắn máy hai bánh hiệu Piaggio Scooter Fly 125cc do Trung Quốc sản xuất có mức giá khai báo được chấp nhận xác định giá là 1.150 USD/c (có 17 tờ khai trong đó 12 tờ khai ở trạng thái dòng đen được các địa phương khác chấp nhận mức giá khai báo 1.150 USD/c - Bảng 1).

* Phương pháp xác định: xác định trị giá tính thuế theo phương pháp 3 (xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự). Cụ thể:

Mặt hàng xe gắn máy hiệu Piaggio City Fly 125 do Trung Quốc sản xuất là 1150 USD/c.

2. Xác định lại trị giá tính thuế đối với tờ khai số 02/NK/KDG/KH ngày 19/02/2009 (ngày xuất khẩu 19/02/2009), cụ thể:

* Cơ sở xác định:

Dữ liệu có sẵn của mặt hàng tương tự tại chương trình GTT22 trong khoảng thời gian 60 ngày (theo lịch) trước hoặc sau ngày xuất khẩu của tờ khai số 02/NK/KDG/KH ngày 19/02/2009 là:

Mặt hàng xe gắn máy hiệu Piaggio Scooter Fly 125cc do Trung Quốc sản xuất có mức giá khai báo 1.290 USD/c và giá xác định là 1.290 USD/c (có 09 tờ khai - Bảng 2).

* Phương pháp xác định: Xác định trị giá tính thuế theo phương pháp 3 (xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự). Cụ thể: 

Mặt hàng xe gắn máy hiệu Piaggio City Fly 125 do Trung Quốc sản xuất là 1.290 USD/c.

3. Ra thông báo ấn định thuế, theo dõi và đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế theo đúng quy định.

4. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể về việc:

- Thực hiện kiểm tra tham vấn, xác định trị giá tính thuế và sử dụng dữ liệu để giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp không đúng quy định tại Nghị định 40/2008/NĐ-CP , Thông tư 40/2008/TT-BTC và Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 (thời điểm 2007 là Nghị định 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 và Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005).

- Không thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng cục tại các văn bản số 4314/TCHQ-KTTT ngày 31/7/2007, 1033/TCHQ-KTTT ngày 26/02/2009 và số 2160/TCHQ-KTTT ngày 21/4/2009 dẫn đến tình trạng xác định trị giá không đúng so với chỉ đạo và dữ liệu của Tổng cục cung cấp.

4. Báo cáo kết quả kiểm điểm và việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu tại điểm 1, 2, 3, 4 nội dung công văn này về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 25/5/2009.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Bảng 1

CƠ SỞ THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, ĐỐI VỚI TỜ KHAI SỐ 25/NK/KDG/KH NGÀY 13/7/2007

(Kèm theo công văn số 2520 ngày 11 tháng 05 năm 2009)

Số tờ khai XNK

Tên hàng

Đ. Giá KB (USD)

Đ. giá điều chỉnh (USD)

Lượng

ĐVT

Xuất xứ

Phương pháp áp giá

Hải quan mở tờ khai

Trạng thái

3771/NK/KD ngày 09-05-2007

Xe 2 Bánh Gắn Máy Piaggio Scooter Fly 125 (124cc), Hàng Mới, Sản Xuất 2007

1,150

1,150

48

Chiec

China

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đỏ

5253/NK/KD ngày 20-06-2007

Xe Máy Piaggio Scooter Fly 125(124cc), Sản Xuất 2007, Hàng Mới

1,150

1,150

96

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

6422/NK/KD ngày 19-07-2007

Xe Mô tô 2 Bánh Gắn Máy Nguyên Chiếc Hiệu Piaggio Scooter Fly 125, động cơ 124cc,d

1,150

1,150

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

3857/NK/KD ngày 10-05-2007

Xe Máy Piaggio Scooter Fly 125 (124cc), Sản Xuất 2007, Mới

1,150

1,150

288

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

3/NK/KD ngày 17-07-2007

Xe Gắn Máy Hiệu Piaggio Fly 125, Sx Năm 2007, Dung Tích Xi Lanh 124cm3, Hàng Ngu

1,150

1,150

192

Chiec

China

GATT phương pháp 1

HQ Cảng Vict

Đỏ

7245/NK/KD ngày 08-08-2007

Xe Hai Bánh Gắn Máy Nguyên Chiếc Hiệu Piaggio Fly 125 Mới Dung Tích 124 cm3, Sx2

1,150

1,150

48

Cai

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

4947/NK/KD ngày 12-06-2007

Xe Hai Bánh Gắn Máy Nguyên Chiếc Hiệu Piaggio Fly 125, Mới Sx 2007 Loại Scooter

1,150

1,150

144

Cai

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

86/NK/KD ngày 19-06-2007

Xe Gắn Máy Nguyên Chiếc Sx2007 Hiệu Piaggio Fly 125 Scooter Dtxlanh 124cm3 Mới

1,150

1,150

240

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

Đỏ

7531/NK/KD ngày 16-08-2007

Xe Máy Piaggio Scooter 124cc Fly 125 Mới, Sx 2007

1,150

1,150

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng KV I

Đen

6423/NK/KD ngày 19-07-2007

Xe Máy Piaggio Scooter Fly 125 (124cc), Hàng Mới, Sản xuất năm 2007

1,150

1,150

144

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK Cảng HP KV I

Đen

5420/NK/KD ngày 22-06-2007

Xe Máy Piaggio Scooter Fly 125 (124cc), Hàng Mới, sản xuất Năm 2007

1,150

1,150

144

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

3811/NK/KD ngày 09-05-2007

Xe Hai Bánh Gắn Máy Nguyên Chiếc, Piaggio Fly 125, mới, 124cm3, loại Scooter, 2007

1,150

1,150

96

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

5085/NK/KD ngày 15-06-2007

Xe Máy Piaggio Scooter Fly 125 (124cc), Sản Xuất 2007, Hàng Mới

1,150

1,150

144

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

64/NK/KD ngày 08-05-2007

Xe Gắn Máy Piaggio Fly Scooter 125 Tích 143cm3

1,150

1,150

192

Cai

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

Đỏ

4984/NK/KD ngày 13-06-2007

Xe Mô tô 2 bánh Gắn Máy Nguyên Chiếc Hiệu Piaggio Scooter Fly125, động cơ 124cc, mới 100%

1,150

1,150

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đen

250/NK/KD ngày 30-08-2007

Xe Gắn Máy Hai Bánh Nguyên Chiếc, Mới 100% Sxtq, Hiệu Piaggiocityfly (byq125t-3)

970

970

76

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An

Đỏ

6645/NK/KD ngày 24-07-2007

Xe Mô Tô 2 Bánh Nguyên Chiếc Hiệu Piaggio City Fly 125. Mới.

750

750

38

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

Đỏ

 

Bảng 2

CƠ SỞ THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI TỜ KHAI SỐ 02/NK/KDG/KH NGÀY 19/2/2009

(Kèm theo công văn số 2520 ngày 11 tháng 05 năm 2009)

Số tờ khai XNK

Tên hàng

Đ.Giá KB (USD)

Đ. giá điều chỉnh (USD)

Lượng

ĐVT

Xuất xứ

Phương pháp áp giá

Hải quan mở tờ khai

5711/NK/KD ngày 24-04-2009

Xe Gắn Máy Hai Bánh Nguyên Chiếc Nhãn Hiệu Piaggio Fly 125, Mới 100%, Dung Tích 124cc, Sản Xuất Năm 2008.

1,290

1,290

96

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV III

608/NK/KD ngày 16-01-2009

Xe Máy Mới Piaggio Scooter 124 Cc Fly 125

1,290

1,290

96

Cai

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

600/NK/KD ngày 13-01-2009

Xe Mô Tô Hai Bánh Nguyên Chiếc, Mới 100% Hiệu Piaggio Fly 125, Sản Xuất 2008, dung Tích: 124 Cc

1,290

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV III

178/NK/KD ngày 03-03-2009

Xe Máy Piaggio Scooter 124cc Fly 125, mới 100%, Sx 2008

1,290

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ Hưng Yên

200/NK/KD ngày 10-03-2009

Xe Máy Piaggio Scooter Fly 125, Mới 100%, 124 Cc, Sx 2008

1,290

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ Hưng Yên

480/NK/KD ngày 14-01-2009

Xe 2 Bánh Nguyên Chiếc, Hiệu Piaggio Scooter Uberty 125, Động cơ Xăng, Mới 100% Dung Tích Xylanh 124 Cm3, Sx 2008

1,290

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV I

154/NK/KD ngày 23-02-2009

Xe Máy Piaggio Scooter 124cc.fly125, sx2008

1,290

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ Hưng Yên

470/NK/KD ngày 08-04-2009

Xe Máy Ga Hiệu Piaggio Fly Dung Tích Xi Lanh 125cc, Sx 2009, Mới, Động Cơ Xăng.

1,159

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ KCX và KCN Hải Phòng

2824/NK/KD ngày 06-03-2009

Xe Mô tô 2 Bánh Nguyên Chiếc Mới 100% - hiệu Piaggio Fly 125 - Sản Xuất Năm 2008 - Dung Tích 124 Cc.

1,290

1,290

48

Chiec

China

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV III

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2520/TCHQ-KTTT về việc tham vấn xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


951
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89