Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2518/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (kiểm hóa hộ)

Số hiệu: 2518/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2518/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục hải quan
đối với hàng chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006 

  

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 142/HQCB-NV ngày 14/3/2006 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (kiểm hóa hộ), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về niêm phong hàng nhập khẩu:

Điều 14, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định các trường hợp sau đây phải niêm phong hải quan:

"1. Hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu"…

Theo đó, cơ quan Hải quan chỉ thực hiện niêm phong đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa để làm tiếp thủ tục hải quan.

Đối với những lô hàng nhập khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quyết định của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (kiểm hóa hộ) thì không thực hiện việc niêm phong hải quan vì lô hàng nhập khẩu đã được kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan.

2. Về việc ký xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan" và đóng dấu "Đã làm thủ tục hải quan" lên tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với trường hợp kiểm hóa hộ):

Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm II, mục 2, phần B, Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2518/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (kiểm hóa hộ)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211