Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2517/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục thông quan phân bón nhập khẩu qua lối mở Quang Kim do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2517/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2517/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục thông quan phân bón NK qua lối mở Quang Kim

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Phúc đáp công văn số 4182/BCT-XNK ngày 21/05/2008 của Bộ Công thương về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 486/VPCP-NN ngày 21/01/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho phép tiếp tục thông quan phân bón nhập khẩu qua địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai thì địa điểm nhập khẩu phân bón qua biên giới tỉnh Lào Cai do Bộ Công thương và UBND tỉnh Lào Cai quyết định. Theo đó Cục Hải quan tỉnh Lao Cai sẽ bố trí lực lượng để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Bộ Công thương biết, thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai (để biết và phối hợp);
­- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ TC (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để biết thực hiện);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2517/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục thông quan phân bón nhập khẩu qua lối mở Quang Kim do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144