Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2511/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu phế liệu thu hồi sau sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2511/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2511/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK phế liệu thu hồi sau sản xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 120/HQLA.NV ngày 1/2/2007 của Cục Hải quan Long An về việc tính thuế phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức đã được miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 5.4.2 mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Phế liệu nằm trong phần định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu khi bán vào thị trường nội địa phải nộp thuế nhập khẩu.

- Số thuế nhập khẩu của phế liệu được xác định như sau:

Số thuế nhập khẩu phế liệu phải nộp

=

Số thuế NK của nguyên liệu

-

Số thuế nhập khẩu được hoàn (tương ứng SP thực tế xuất khẩu)

Cách tính thuế số thuế nhập khẩu được hoàn (tương ứng với sản phẩm thực tế xuất khẩu) được hướng dẫn cụ thể tại điểm 5.4.2 mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Ví dụ:- Thuế nguyên liệu nhập khẩu là : 2000đ

- Trị giá SP xuất khẩu (FOB): 5000đ

- Trị giá phế liệu, phế phẩm: 1000đ

Số thuế nhập khẩu được hoàn (tương ứng với SP thực tế xuất khẩu)

=

5000

x

2000

=

1666đ

5000+1000

 

Số thuế nhập khẩu phế liệu phải nộp

=

2000

-

1666

=

334đ

2. Trường hợp doanh nghiệp bán phế liệu nằm trong định mức đã được miễn thuế vào thị trường nội địa không khai báo, cơ quan hải quan có nghi ngờ thì kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp (kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán, phiếu nhập kho xuất kho..). Trường hợp có cơ sở xác định doanh nghiệp đã bán phế liệu nằm trong định mức đã được miễn thuế vào thị trường nội địa thì thực hiện truy thu thuế và xử phạt theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2511/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu phế liệu thu hồi sau sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.997
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78