Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2508/TCHQ-KTTT về việc báo cáo giải quyết khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2508/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2508/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1239/HQHCM-TGTT ngày 24/4/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế theo quyết định giải quyết khiếu nại số 756/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2009 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong công văn số 503/HQHCM-TGTT ngày 19/02/2009 báo cáo Tổng cục để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất giải quyết khiếu nại trên cơ sở tham khảo thông tin giá loại xe ô tô 12 chỗ hiệu Hyundai Starex chạy dầu, dung tích 2.5... tại danh mục quản lý rủi ro 4046/TCHQ-KTTT và Tổng cục đã xem xét đề nghị để quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Tuy nhiên, tại công văn số 1239/HQHCM-TGTT ngày 24/4/2009 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lại báo cáo việc sử dụng thông tin giá mặt hàng xe ôtô hiệu Hyundai Starex chạy dầu, dung tích 2.5... tại danh mục 4046/TCHQ-KTTT là không phù hợp về hàng tương tự... Như vậy quan điểm của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là không nhất quán và không phù hợp. Về việc này, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Quyết định số 756/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2009 của Tổng cục Hải quan để xác định lại trị giá tính thuế theo đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá tính thuế trên cơ sở thu thập, phân tích các nguồn thông tin giá có sẵn bao gồm các dữ liệu giá mặt hàng giống hệt, tương tự trên hệ thống GTT 22 và các nguồn thông tin khác thu thập được.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2508/TCHQ-KTTT về việc báo cáo giải quyết khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


833
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219