Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2505/TCT-CS năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu khuôn đèn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2505/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2505/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 28935/CT-HTr ngày 09/11/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về áp dụng thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu khuôn đèn của Công ty TNHH Triom Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về thời điểm xác định thuế GTGT như sau: "1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền"

Tại tiết a khoản 2 điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu: a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này".

Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định về thuế suất 10%: "Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này."

Theo trình bày của Cục thuế thành phố Hà Nội, trường hợp Công ty TNHH Triom Việt Nam ký hợp đồng với Công ty nước ngoài (Italia) để sản xuất khuôn đèn, sau đó khuôn đèn này được để tại Công ty tiếp tục sản xuất đèn xuất khẩu đi Italia, kết thúc hoạt động sản xuất đèn xuất khẩu, Công ty mới thực hiện xuất trả lại khuôn đèn cho Công ty nước ngoài, thời điểm kết thúc sản xuất và xuất khẩu khuôn chưa xác định. Khi bên nước ngoài thanh toán toàn bộ giá trị khuôn, Công ty xuất hóa đơn cho khuôn đèn theo thuế suất 0% cho hàng xuất khẩu hay thuế suất 10%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế, cụ thể như sau:

- Hoạt động sản xuất khuôn đèn trên không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại tiết a khoản 2 điều 9 Thông tư 06/2012/TT-BTC nêu trên. Khi bên mua thanh toán toàn bộ tiền khuôn, Công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% và kê khai nộp thuế theo quy định vì khuôn đèn chưa được xuất khẩu.

- Số tiền thuế GTGT đầu vào để sản xuất khuôn đèn, Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BTC. Sau khi Công ty xuất khẩu khuôn đèn cho khách hàng ở nước ngoài nếu đảm bảo các điều kiện, thủ tục theo quy định về hàng hóa xuất khẩu thì Công ty thực hiện khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra (thuế GTGT đầu ra điều chỉnh giảm từ thuế suất 10% về thuế suất 0%).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, CC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2505/TCT-CS năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu khuôn đèn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168