Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 248/BKHCN-PC 2019 nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu

Số hiệu: 248/BKHCN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Đỗ Hồng Giang
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/BKHCN-PC
V/v nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 4012/GSQL-GQ1 ngày 12/12/2018 và Công văn số 4131/GSQL-GQ1 ngày 24/12/2018 của Quý Cục về việc nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Về nội dung trao đổi tại Công văn số 4012/GSQL-GQ1

Trường hợp biến áp và biến dòng đo lường do Công ty TNHH LS-Vina nhập khẩu để gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và xuất khẩu (không bán và sử dụng tại Việt Nam) thuộc diện miễn kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường (Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN).

Trường hợp biến áp đo lường do Công ty TNHH LS-Vina nhập khẩu để sản xuất hàng hóa và tiêu thụ ở Việt Nam thì phương tiện đo này phải được kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 28/2013/TT-BKHCN .

2. Về nội dung trao đi tại Công văn số 4131/GSQL-GQ1

Ngày 15/8/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN về việc công bố bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu. Tại Quyết định này không công bố mã HS đối với 03 loại phương tiện đo nhóm 2 gồm xi téc đường sắt; xi téc ô tô; cân treo dọc thép lá đề, cụ thể:

a) Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6245/VPCP-KSTT ngày 03/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa sản phm, hàng hóa và thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì quản lý, thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với ô tô xi téc (gồm xi téc lắp đặt trên ô tô);

b) Mặt hàng cân treo dọc thép lá đề hiện nay chi sản xuất tại Việt Nam nên không thuộc đối tượng nhập khẩu;

c) Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, nội dung quy định về phê duyệt mẫu đối với xi téc đường sắt, xi téc ô tô được Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng loại ra khỏi Dự thảo.

Như vậy 03 phương tiện đo nêu trên không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Công văn số 4012/GSQL-GQ1 ngày 12/12/2018 và Công văn số 4131/GSQL-GQ1 ngày 24/12/2018 của Quý Cục về việc nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu. Kính chuyển Quý Cục nghiên cứu thống nhất áp dụng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần V
ăn Tùng (để b/c);
- Tổng cục TĐC (để p/h);

- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đỗ Hồng Giang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 248/BKHCN-PC ngày 29/01/2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!