Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2475/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 2475/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2475/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế, phạt. 

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- Công ty khai thác và dịch vụ thủy sản Cà Mau
(Số 4 Nguyễn Công Trứ - Khóm 7 – Phường 8 – Tp. Cà Mau)
- Cục Hải Quan các Tỉnh, Thành Phố

Trả lời công văn số 21/TT.CTY ngày 23/1/2006 của Công ty khai thác và dịch vụ thủy sản Cà Mau về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty khai thác và dịch vụ thủy sản Cà Mau (MST: 2000108952) hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Cà Mau các tờ khai số 04/1998/NDT ngày 16/2/1998; 12/1998/NDT ngày 4/4/1998. Đây là số nợ của các lô hàng nhập khẩu dây chuyền sản xuất chả cá tại Nhật từ năm 1998.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện cổ phần hóa, thuộc diện xem xét xóa nợ theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.Căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/10/2006 với điều kiện:

- Phải có cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính đối với số nợ của 02 tờ khai nêu trên.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty khai thác và dịch vụ thủy sản Cà Mau biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2475/TCHQ-KTTT ngày 07/06/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250