Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 247/TCHQ-CCHĐH triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 247/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/TCHQ-CCHĐH
V/v triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Công an, Quốc phòng, Thông tin & Truyền thông, Khoa học & Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Để triển khai Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 và thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 08/02/2012; nhằm đảm bảo việc thực hiện thí điểm theo đúng lộ trình cũng như chuẩn bị cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 1/2013), Tổng cục Hải quan đề nghị các Quý Bộ, Ngành:

- Xác định danh mục các thủ tục hành chính, lộ trình, thời điểm đưa các thủ tục hành chính vào thực hiện thí điểm;

- Xây dựng kế hoạch triển khai, xác định kinh phí triển khai (chi tiết).

TCHQ rất mong nhận được công văn trả lời của các Quý Bộ, Ngành trước ngày 18/01/2013 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Trịnh Phương Thảo, chuyên viên TCHQ, email: thaotp@customs.gov.vn, 0444520606/8355, Sdđ: 0983117788.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 247/TCHQ-CCHĐH triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68