Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2459/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2459/TCT-DNNN
V/v: thuế GTGT đối với tàu chở dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 1154/XD-TCKT ngày 20/7/2005 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng đối với nhập khẩu tàu chở dầu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và căn cứ Danh mục các loại máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/09/2003 của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì trường hợp Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nhập khẩu tàu chở dầu Nordafrika có trọng tải 37.463 DWT (đổi tên là tầu Petrolimex 08) để tạo tài sản cố định, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam xuất trình các hồ sơ sau với Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được kiểm tra và giải quyết cụ thể:

- Hợp đồng nhập khẩu.

- Xác nhận tàu chở dầu nhập khẩu để tạo Tài sản cố định của Tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2459/TCT-DNNN về việc thuế giá trị gia tăng đối với nhập khẩu tàu chở dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!