Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2455TM/KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 27/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2455 TM/KHĐT
V/v miễn thuế NK phương tiện vận tải hành khách

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Sở Thương mại và Du lịch Phú Thọ

Trả lời công văn số 161/HC-TMDL ngày 20/5/2004 của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc miễn thuế nhập khẩu xe ô tô 25 - 47 chỗ ngồi để tạo tài sản cố định của Công ty liên doanh vận tải hành khách Phú Thọ, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1/ Việc miễn thuế nhập khẩu tài sản cố định của doanh nghiệp FDI được thực hiện theo Khoản 1, 3 và 4 Điều 57 Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ mà không xem xét vào địa bàn đầu tư hay lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp. Vì vậy, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp không phải là căn cứ để Sở Thương mại và Du lịch Phú Thọ xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản của doanh nghiệp FDI.

2/ Trường hợp cụ thể đối với phương tiện vận tải hành khách 25 - 47 chỗ ngồi của CTLD vận tại hành khách Phú Thọ:

Theo quy định tại Điểm b - khoản 1 Điều 57 Nghị định 24/2000/NĐ-CP doanh nghiệp FDI được miễn thuế đối với “Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ”. Đối với CTLD vận tải hành khách Phú Thọ chức năng chính (“dây chuyền công nghệ”) là hoạt động vận tải hành khách, như vậy xe ô tô bus 25 đến 47 chỗ ngồi là phương tiện để tạo tài sản cố định để thực hiện chức năng vận tải hành khách, được áp dụng thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP .

Bộ Thương mại hướng dẫn để Sở Thương mại và Du lịch Phú Thọ biết để thực hiện./.

Trân trọng kính chào.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2455 TM/KHĐT ngày 27/05/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận tải hành khách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!