Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2439/GSQL-GQ4 năm 2018 về thời hạn khai bổ sung và nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2439/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/GSQL-GQ4
V/v thời hạn khai bổ sung và nộp C/O

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2018 ngày 13/6/2018 của Công ty TNHH Ngọc Hà và báo cáo của Cục Hải quan TP Hải phòng tại công văn số 8958/HQHP-GSQL ngày 5/7/2018 về xử lý CO AI số tham chiếu 49923963 thuộc tờ khai 101775303123 và C/O AI số tham chiếu 49923554 thuộc tờ khai 101775228443. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nội dung trình bày của Công ty Ngọc Hà, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan Hải phòng lưu ý một số nội dung sau:

- Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ hải quan có C/O: trường hợp có cơ sở nghi ngờ tính hợp lệ của C/O, đề nghị công chức hải quan xử lý tuân thủ đúng các hướng dẫn tại Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan;

- Đối với việc khai báo và nộp bổ sung C/O: đề nghị công chức hải quan xử lý hướng dẫn doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 7, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn trình bày vướng mắc của Công ty Ngọc Hà dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng xem xét xử lý vụ việc theo đúng quy định và thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2439/GSQL-GQ4 năm 2018 về thời hạn khai bổ sung và nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109