Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2434/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2434/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2434/TCT-CS
V/v Khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng XK

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hải Phòng
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 436/CT-TT&HT ngày 24/3/2008 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Chin Huei có trụ sở tại Hải Phòng và Chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Chin Huei ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với nước ngoài, sau đó ủy quyền cho Chi nhánh tại Đà Nẵng trực tiếp xuất khẩu hàng hóa. Đề nghị Cục thuế TP. Đà Nẵng kiểm tra cụ thể: trường hợp Chi nhánh tại Đà Nẵng được Công ty ủy quyền để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, Chi nhánh trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, lập hóa đơn GTGT thì Chi nhánh là đơn vị được áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu. Để được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Chi nhánh phải đảm bảo các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn tại điểm 1.2d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính: có hợp đồng bán hàng hóa cho nước ngoài do Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Chin Huei ký với người mua nước ngoài, giấy ủy quyền của Công ty giao cho Chi nhánh xuất khẩu hàng hóa, tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT do chi nhánh lập, xác nhận của Công ty về việc bên nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng. Chi nhánh không xuất hóa đơn GTGT cho Công ty đối với số hàng hóa được ủy quyền xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hải Phòng và Cục Thuế TP. Đà Nẵng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2434/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60