Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 242TCHQ/KTTT về việc chứng từ thanh toán trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 242TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 242TCHQ/KTTT
V/v: Chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 608/HQBP-NV ngày 13/12/2004 của Cục Hải quan Bình Phước về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; công văn số 240 TC/TCT ngày 19/1/2000 của Bộ Tài chính thì: Khi làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK, doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu cho cơ quan hải quan.

- Trường hợp Cục Hải quan Bình Phước nêu tại công văn trên nếu đúng là Công ty LD chế biến gia vị xuất khẩu Vinaharris spice Co.Ltd nộp chứng từ thanh toán có giá trị lớn hơn giá trị ghi trên hợp đồng xuất khẩu do thanh toán gộp, Công ty đã xuất trình được văn bản của ngân hàng (nơi phát hành chứng từ) xác nhận rõ từng khoản trong chứng từ thanh toán gộp trong đó có số tiền thanh toán cho lô hàng đang xem xét hoàn thuế (không thu thuế) thì chấp nhận là chứng từ hợp lệ để hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Phước được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 242TCHQ/KTTT về việc chứng từ thanh toán trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112