Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2425/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2425/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe máy nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Công ty cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ
(31 - 33 Ngô Quyền - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số: 0511/TCMN ngày 09/06/2005 của Công ty cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu tại tờ khai số: 326/NK/NKD/HT ngày 05/4/2005, số: 376/NK/NKD/HT ngày 14/4/2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh giá tính thuế: Thực hiện theo quy định tại điểm 1 Công văn số: 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan.

2. Về việc giải tỏa cưỡng chế số thuế điều chỉnh: Trên cơ sở kết quả làm việc tại điểm 1, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số: 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ hướng dẫn nêu trên đối chiếu với hồ sơ gốc các lô hàng xe máy nhập khẩu tại tờ khai số: 326/NK/NKD/HT ngày 05/4/2005, số: 376/NK/NKD/HT ngày 14/4/2005 để giải quyết cụ thể khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Tổng cục,
- Lưu VP (2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2425/TCHQ-KTTT ngày 21/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.111.130