Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2425/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc một số cá nhân người nước ngoài (Trung Quốc) đang làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam đề nghị được mang xe ôtô du lịch loại 4 chỗ, 6 chỗ ngồi là tài sản cá nhân để phục vụ công việc đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam

Số hiệu: 2425/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2425/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên  

Trả lời công văn số 46/HQBĐ-BC ngày 24/05/2006 của Cục Hải quan Điện Biên báo cáo về xin ý kiến chỉ đạo về việc một số cá nhân người nước ngoài (Trung Quốc) đang làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam đề nghị được mang xe ôtô du lịch loại 4 chỗ, 6 chỗ ngồi là tài sản cá nhân để phục vụ công việc đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam khi làm thủ tục tạm nhập xe ôtô để phục vụ công việc đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam (trừ các đối tượng là Chuyên gia ODA, đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ hoặc làm việc cho các Tổ chức theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa 2 Chính phủ có điều khoản cho hưởng ưu đãi đối với việc tạm nhập phương tiện) không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước Việt Nam như: chính sách thuế, chính sách mặt hàng…

Do vậy, việc làm thủ tục nhập xe ôtô của các đối tượng này phải tuân thủ chính sách mặt hàng và chính sách thuế hiện hành.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2425/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc một số cá nhân người nước ngoài (Trung Quốc) đang làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam đề nghị được mang xe ôtô du lịch loại 4 chỗ, 6 chỗ ngồi là tài sản cá nhân để phục vụ công việc đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9