Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2420/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 2420/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 07/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2420/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bng

Trả lời công văn số 1133/HQCB-NV ngày 13/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 38), Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc hủy tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai hải quan, nộp thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa nhập khẩu và tờ khai nhập khu chưa hết thời hạn 15 ngày.

Nội dung vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 11 mục II Bng tổng hợp giải quyết vướng mắc tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành ban hành kèm công văn số 3889/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

2. Về thủ tục chuyển hàng từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác.

Hàng hóa chuyển từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác hoặc hàng hóa gửi kho ngoại quan đã đưa ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được hoặc chỉ xuất được một phần, nếu người khai hải quan đề nghị đưa trở lại kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất (không phải là kho ngoại quan nơi lưu giữ hàng hóa trước đó), thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5, khoản 11 Điều 90 Thông tư 38 và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan nơi lưu giữ hàng hóa đó theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan.

3. Về việc khai số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ tại tiêu chí số vận đơn.

Việc khai số quản lý để phục vụ công tác giám sát quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, tuy nhiên, hệ thống này đang được Tổng cục Hải quan rà soát và xây dựng, trước mắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chưa yêu cầu người khai hải quan khai số quản lý hàng hóa.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2420/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79