Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2414/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ (DAF) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2414/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2414/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 410/HQQT-NV ngày 14/5/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, phản ánh vướng mắc về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ (DAF). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.2.2, mục 2.2, phần III của phụ lục 1 Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, theo đó trường hợp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt (phương pháp 2) hoặc hàng hóa nhập khẩu tương tự (phương pháp 3) nếu có sự chênh lệch về quãng đường vận tải, phương thức vận tải, thì phải điều chỉnh về cùng quãng đường, phương thức vận tải với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế. Cơ sở để điều chỉnh là hợp đồng vận tải của hàng hóa nhập khẩu tương tự hoặc giống hệt. Tuy nhiên, trường hợp không có đủ thông tin về phí vận tải để điều chỉnh trong thời gian làm thủ tục Hải quan thì chuyển sang phương pháp tiếp theo (điểm 2.4, phần III phụ lục 1 Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính).

Đối chiếu với hướng dẫn nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện điều chỉnh quãng đường vận tải và phương thức vận tải nếu có sự chênh lệch về quãng đường vận tải và phương thức vận tải khi xác định trị giá tính thuế theo phương pháp 2 hoặc phương pháp 3. Cách điều chỉnh như sau: Lấy giá mua theo hóa đơn không có 1, F của hàng hóa giống hệt, tương tự vận tải bằng đường biển sau đó cộng chi phí vận tải và bảo hiểm đường bộ tính trên một đơn vị sản phẩm của hàng hóa tương tự, giống hệt. Trường hợp không có đủ thông tin để điều chỉnh trong thời gian thông quan thì chuyển sang phương pháp xác định trị giá tiếp sau, để xác định trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2414/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ (DAF) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154