Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 241/VPCP-KTTH hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 241/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 241/VPCP-KTTH
V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 532/BCT-XNK ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn 532/BCT-XNK nêu trên về: phạm vi điều chỉnh của Thông tư; chưa áp dụng ngay việc cấp giấy phép tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh và giao Bộ Công Thương chủ động áp dụng việc cấp giấy phép khi cần thiết; việc miễn không thực hiện thông báo kế hoạch giao nhận hàng; việc bổ sung quy định về thời hạn làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất qua các tỉnh biên giới đối với trường hợp hàng hóa được gửi từ nước ngoài vào kho ngoại quan.

2. Về cửa khẩu tái xuất: Thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu nhưng không thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan về đến cảng Việt Nam sau ngày 29 tháng 9 năm 2012: Đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 532/BCT-XNK nêu trên. Giao Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ việc này.

4. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan về đến cảng Việt Nam sau ngày 29 tháng 9 năm 2012, còn tồn đọng tại các cảng và cửa khẩu biên giới: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan, các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng khẩn trương rà soát ngay tình hình hàng hóa tồn đọng tại các cảng và cửa khẩu biên giới; phân loại hàng hóa, làm rõ việc ký hợp đồng và xếp hàng của từng lô hàng; đề xuất phương án xử lý cụ thể bảo đảm yêu cầu quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng, thẩm quyền để hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm c Khoản 3 Mục I Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 đối với việc bổ sung nội dung của bản liệt kê chi tiết hàng hóa (manifest).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 241/VPCP-KTTH hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113