Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 241/TCHQ-TXNK về hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 241/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/TCHQ-TXNK
V/v Hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Hiệp hội Điều Việt Nam.
(Số 135 đường Pasteur, Quận 3, TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 08/2013/CV-HHĐ ngày 08/01/2013 của Hiệp hội Điều Việt Nam đề nghị hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì:

"08.01 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

...

- Hạt điều:

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ"

- Hạt điều nhân vụn, bột nhân hạt điều, hạt điều nhân chiên muối, rang bơ, tẩm gia vị, bánh kẹo hạt điều không thuộc mã số 0801.32.00.

- Đối với dầu vỏ hạt điều dạng thô và dầu vỏ hạt điều Cardanol, quý Hiệp hội có thể tham khảo nhóm 15.15 "Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học" hoặc nhóm 15.16 "Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm".

- Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ các tài liệu trong hồ sơ hải quan liên quan đến phân loại hàng hóa, thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các tài liệu kỹ thuật, catalogue của hàng hóa, mô tả tên hàng, mã số hàng hóa ghi tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Tuy nhiên, theo đề nghị của Hiệp hội Điều Việt Nam tại công văn số 08/2013/CV-HHĐ đối với các sản phẩm khác từ hạt điều nêu trên thì Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để phân loại vào mã số cụ thể.

Vì vậy, đề nghị quý Hiệp hội hướng dẫn các công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai xuất, nhập khẩu các sản phẩm hạt điều để được giải đáp cụ thể.

Quý Hiệp hội có thể tra cứu Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và các thông tin khác trên website của Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn, hoặc địa chỉ www.customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Điều Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 241/TCHQ-TXNK về hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0