Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2400/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2400/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2400/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Trả lời công văn số 12/CV-KT ngày 3/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2d3 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng như sau: “Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Unico Global VN là đơn vị ký hợp đồng gia công với nước ngoài và trực tiếp xuất khẩu sản phẩm gia công, có Tờ khai hải quan đối với hàng hoá gia công thực tế xuất khẩu. Khi thanh toán, bên nước ngoài chỉ trả cho Công ty TNHH Unico Global VN 30% giá trị hợp đồng thực tế xuất khẩu, còn 70% giá trị hợp đồng bên nước ngoài trả trực tiếp cho các doanh nghiệp khác nhận gia công (do bên nước ngoài chỉ định). Nếu việc thanh toán như trên đã dược các bên thoả thuận và được quy định tại hợp đồng thì Công ty TNHH Unico Global đàm bảo được điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được xét hoàn thuế GTGT đối với lô hàng gia công xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2400/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219