Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2395/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2395/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1742/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc C/O mẫu AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa vận chuyển đường biển:

Hướng dẫn tại công văn số 188/GSQL-TH ngày 31/5/2011 xuất phát từ vướng mắc thực tế phát sinh và được thống nhất thực hiện trên cơ sở kết quả cuộc họp. Do vậy, trường hợp phát sinh vướng mắc thực tế, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương gửi hồ sơ cụ thể để Cục Giám sát quản lý có cơ sở báo cáo Tổng cục Hải quan phương án và sẽ đưa ra cuộc họp về thực thi của từng Hiệp định.

2/ Về khác biệt giữa ngày xuất khẩu ghi trên vận đơn và ngày xuất khẩu trên C/O mẫu AANZ:

Theo quy định tại Phụ lục V-A mẫu C/O mẫu AANZ thì thông tin về phương tiện vận chuyển và tuyến đường trong đó có thông tin ngày xếp hàng lên tàu là tiêu chí không bắt buộc, chỉ khai khi biết. Do vậy, trường hợp thông tin ngày xếp hàng lên tàu tại ô số 3 của C/O khác ngày xếp hàng lên tàu trên vận tải đơn thì yêu cầu người khai giải trình. Trên cơ sở nội dung giải trình của người khai, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi nếu nội dung giải trình là phù hợp, các thông tin khác trên C/O phù hợp với hồ sơ hải quan và cơ quan hải quan không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa hoặc đề nghị Tổng cục Hải quan xác minh tại cơ quan cấp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2395/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79