Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2394/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thủ tục và xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu buộc phải nhập khẩu trở lại

Số hiệu: 2394/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 23/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2394/TCHQ-KTTT
V/v  thủ tục và xử lý về thuế đối với hàng xuất khẩu buộc phải nhập khẩu trở lại

Hà Nộ , ngày 23 tháng 5 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2394 TCHQ/KTTT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỦ TỤC VÀ XỬ LÝ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU BUỘC PHẢI NHẬP KHẨU TRỞ LẠI

Kính gửi:

- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản VN
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tại cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp cuối tháng 3/2003, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến cho rằng qui định về thuế và thủ tục Hải quan đối với các lô hàng XK của các doanh nghiệp bị trả về chưa rõ ràng, khiến doanh nghiệp phải nộp thuế (hoặc ghi nợ thuế) khi nhận về lô hàng của mình; việc thực hiện vấn đề này ở các địa phương không có sự thống nhất. Bằng công văn này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

- Căn cứ điểm 1.k, mục I, phần E Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 sửa đổi điều kiện về thời gian xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) nhập khẩu qui định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC.

Theo đó, hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế NK với điều kiện:

- Hàng được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 1 (một) năm kể từ ngày thực tế XK;

- Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;

- Hàng NK trở lại Việt Nam phải cùng cửa khẩu đã XK hàng hoá đó;

Hồ sơ xét hoàn thuế XK đã nộp và không phải nộp thuế NK, gồm:

- Công văn đề nghị xét hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK trong đó nêu rõ lý do phải NK trở lại Việt Nam;

- Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc thoả thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng, có nêu rõ lý do, số lượng hàng trả lại;

- Tờ khai Hải quan hàng XK, hợp đồng mua bán ngoại thương ký với nước ngoài, hoá đơn bán hàng cho phía chủ hàng nước ngoài;

- Biên lại nộp thuế;

- Tờ khai Hải quan hàng XK trở lại, có ghi rõ số hàng này trước đây đã được XK theo tờ khai Hải quan hàng XK nào và kết quả kiểm hoá cụ thể của Hải quan cửa khẩu, xác nhận là hàng NK trở lại Việt Nam;

- Hợp đồng uỷ thác XNK (nếu là hàng XNK uỷ thác).

Trường hợp hàng XK phải NK trở lại Việt Nam còn trong thời hạn nộp thuế XK thì không phải nộp thuế XK tương ứng với số hàng thực tế NK trở lại. Hồ sơ xét không thu thuế XK, thuế NK như qui định hồ sơ xét hoàn thuế (riêng biên lai nộp thuế được thay bằng thông báo thuế của cơ quan Hải quan).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố công bố qui định này cũng như các văn bản tương tự khác tại các cửa khẩu để các doanh nghiệp biết và thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam được biết.

 

Nguyễn Văn Cẩn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2394/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thủ tục và xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu buộc phải nhập khẩu trở lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755
DMCA.com Protection Status