Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2393/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2393/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế NK đối với
hàng đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH GRAND IMPERIAL Sài Gòn Hotel
(Số 101, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh )

Trả lời công văn số 374/GISH không đề ngày, tháng 5 năm 2005 của Công ty TNHH GRAND IMPERIAL Sài Gòn Hotel về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng trang bị phòng khách sạn, gồm: Điệm, ruột gối, tấm phủ giường, chăn, ga trải giường, áo bọc điệm, áo bọc mền, gối, áo bọc gối; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, phần B, Mục II, phục lục II Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho số hàng hóa của Công ty nhập khẩu.

Để giải quyết trường hợp của Công ty và các trường hợp tương tự khác, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính và có văn bản trả lời chính thức cho Công ty trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian chưa có ý kiến xử lý, Công ty phải nộp thuế nhập khẩu và sẽ được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) khi có hướng dẫn về việc không phải nộp thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công ty TNHH GRAND IMPERIAL Sài Gòn Hotel biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2393/TCHQ-KTTT ngày 20/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng trang bị phòng khách sạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!