Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2392TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2392TCHQ/KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mỹ Thái
(11BH1 Phạm Sư Mệnh, Quang Trung, Hải Dương)
- Cục Hải quan Hải Phòng


Trả lời công văn số 56/CVĐN ngày 12/5/2005 của Công ty TNHH Mỹ Thái về đề nghị điều chỉnh lại thời gian ân hạn nộp thuế đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 20/4/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 4740 TC/TCHQ hướng dẫn xử lý hoàn thuế lô hàng lọ thủy tinh và nắp lọ nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Mỹ Thái, sau khi đưa vào sản xuất Công ty đã xuất khẩu nhưng khai sai loại hình tờ khai.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hải Phòng kiểm tra tình hình nợ thuế của Công ty, nếu lý do dẫn đến các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu tiếp theo không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày mà chỉ được áp dụng thời hạn nộp thế là 30 ngày là do lô hàng lọ thủy tinh và nắp lọ chưa được thanh khoản thuế (ngoài ra Công ty không có khoản nợ thuế nào khác) nay Công ty đã thanh khoản xong theo hướng dẫn tại công văn 4740 TC/TCHQ nêu trên thì điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế cho các lô hàng này thành 275 ngày.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mỹ Thái, Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2392TCHQ/KTTT ngày 20/06/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị điều chỉnh lại thời gian ân hạn nộp thuế đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!