Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2380/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc áp dụng văn bản thanh khoản hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Số hiệu: 2380/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2380/TCHQ-KTTT
V/v: áp dụng văn bản thanh khoản
hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Hà Giang

Trả lời công văn số 193/CHQ-NV ngày 28/07/2006 của Cục Hải quan Hà Giang về việc: vướng mắc áp dụng văn bản thanh khoản hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về nội dung nêu tại điểm 1 – công văn 193/CHQ-NV:

Căn cứ Điểm 5 - Phần M Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì:

Trường hợp hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, khi xuất khẩu sản phẩm đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu với cơ quan hải quan vào thời điểm có hiệu lực của Thông tư nào thì thủ tục giải quyết hoàn thuế nhập khẩu và thanh khoản hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của Thông tư đó (theo quy định hiện hành tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu).

2- Về nội dung nêu tại điểm 2 – công văn 193/CHQ-NV:

Nội dung câu hỏi đơn vị nêu chưa rõ ràng, cụ thể. Để việc xử lý được chính xác theo đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan Hà Giang kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng liên quan, có báo cáo cụ thể, đồng thời gửi bản sao hồ sơ lô hàng về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) để Tổng cục có ý kiến cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và tổ chức thực hiện đúng quy định.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2380/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc áp dụng văn bản thanh khoản hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211