Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2378 TCT/NV3 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2378TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2378 TCT/NV3
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CV/KTN ngày 15/06/2001 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT/BTC này 29/12/2000 (áp dụng từ ngày 01/01/2001) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Tương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên nhập khẩu 02 máy phun đúc nhựa nhưng không đạt chất lượng phải tái xuất trả phía khách hàng thì số thuế GTGT Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với 02 máy phun đúc nhựa nêu trên là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT Công ty phải nộp trong kỳ nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TCHQ
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: HC, NV3 (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2378 TCT/NV3 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231