Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2378TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2378 TCHQ/GSQL

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1540/HQTP-NV ngày 26/5/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo một số trường hợp hàng đã nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không tiêu thụ được, doanh nghiệp đề nghị xuất hoặc trả lại người bán hoặc sang nước thứ 3, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hàng nhập khẩu, đã hoàn tất các thủ tục hải quan đưa vào lưu thông, không còn dưới sự giám sát của hải quan nếu doanh nghiệp đề nghị xuất khẩu trả lại và hoàn thuế thì phải xem xét cụ thể từng trường hợp, nếu xác định hàng xuất khẩu trả lại phải đúng là hàng đã nhập khẩu.

- Nếu quyết định cho xuất trả lại, Tổng cục đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan TP. HCM: mở TK xuất kinh doanh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT, GQ (2b)

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 2378 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về trường hợp hàng NK vào Việt nam nhưng không tiêu thụ được, doanh nghiệp đề nghị xuất trả lại người bán hoặc sang nước thứ ba

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!