Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2376/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho việc đóng tàu biển xuất khẩu

Số hiệu: 2376/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2376/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế vật tư, nguyên liệu phục vụ cho đóng tàu biển xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

  

Kính gửi :

-Cục hải quan Thành phố Hải Phòng
-Công ty TNHH nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng
(Số 03 Phan Đình Phùng, TP. Hải Phòng
 

Trả lời công văn số 24/VTNK; số 25/VTNK ngày 18/4/2006 của Công ty Nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng V/v đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho việc đóng 02 tầu 10.500 tấn H136 và H137 xuất khẩu cho Công ty PANA STAR LINE, S.A và Nhà thầu KANEMASU Nhật Bản; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Xét trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng tại công văn số 24/VTNK; số 25/VTNK ngày 18/4/2006 và đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 1196/HQHP-PNV ngày 13/3/2006;

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian đóng tàu mới xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài; Tổng cục Hải quan đồng ý cho áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu kéo dài hơn 9 tháng đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng nhập khẩu phục vụ đóng tàu mới xuất khẩu theo các Hợp đồng xuất khẩu đã ký với Công ty PANA STAR LINE, SA và Nhà thầu KANEMASU Nhật Bản; cụ thể như sau:

STT

Số tờ khai hải quan

Ngày, tháng

Thuế nhập khẩu

Thời gian gia hạn nộp thuế

1

1378/NK/SXXK/ĐTGC

06/5/2005

392.865.106

30/9/2006

2

1760/NK/SXXK/ĐTGC

23/5/2005

16.087.214

30/9/2006

3

3712/NK/SXXK/ĐTGC

04/10/2005

135.054.660

30/9/2006

4

4066/NK/SXXK/ĐTGC

27/10/2005

682.255.440

30/9/2006

5

4342/NK/SXXK/ĐTGC

16/11/2005

106.436.864

30/9/2006

6

4380/NK/SXXK/ĐTGC

18/11/2005

73.692.160

30/9/2006

7

4558/NK/SXXK/ĐTGC

01/12/2005

356.225.600

30/9/2006

8

3097/NK/SXXK/ĐTGC

16/8/2005

545.604.562

31/12/2006

9

396/NK/SXXK/ĐTGC

07/2/2006

22.331.438

31/12/2006


Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng có trách nhiệm nộp đủ thuế nhập khẩu trong thời hạn được gia hạn. Trường hợp quá thời hạn trên Công ty chưa nộp thuế, thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, nếu thời hạn chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, Công ty sẽ bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan theo quy định, đồng thời không được gia hạn đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đóng tàu cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng biết, thực hiện./.

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2376/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho việc đóng tàu biển xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250