Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2373TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2373TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty FUJIKASU
(Khu Công nghiệp Sóng Thần)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 55/CV-XNK-2005 của Công ty FUJIKASU về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Al(Cl3)n, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 6 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa là hóa chất cơ bản, là những mặt hàng đã được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Các mặt hàng khác không có tên trong Phụ lục 1 thì áp dụng mức thuế suất quy định tại Danh mục thuế GTGT.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ kết quả kiểm hóa, kiểm tra, đối chiếu lại hồ sơ gốc để xác định đúng mặt hàng nhập khẩu có tên trong Phụ lục 1 nêu trên thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm). Trường hợp Doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT với mức thuế suất 10% thì hướng dẫn doanh nghiệp trình tự, thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp thừa theo công văn số 5249/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty FUJIKASU, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐ Tổng cục
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2373 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Al(Cl3)n

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!