Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2368/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2368/TCT-DNK
v/v: hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu ủy thác

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi :

 

- Công ty cổ phần thương mại Minh Khai
(23 Minh Khai – Q.Hồng Bàng – TP. Hải Phòng)
- Cục thuế thành phố Hải Phòng
 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 46/CV ngày 17/6/2005 của Công ty cổ phần thương mại Minh Khai hỏi về hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu ủy thác, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại Minh Khai ủy thác xuất khẩu gạo sang Philippines, hồ sơ xin hoàn thuế đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu đã có đủ theo quy định nhưng hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần thương mại Minh Khai lập không phải ghi người mua là khách hàng nước ngoài mà ghi người mua là đơn vị nhận ủy thác (Công ty XNK An Giang, Công ty XNK lương thực và vật tư nông nghiệp Đồng Tháp) thì Cục thuế kiểm tra rõ thêm hợp đồng mua và xuất khẩu, cân đối lượng, giá trị hàng hóa xuất khẩu, thời gian xuất khẩu với Tờ khai Hải quan, chứng từ thanh toán tiền hàng và phí ủy thác xuất khẩu. Nếu khớp đúng thì hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua để xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thương mại Minh Khai. Cục thuế TP. Hải Phòng được biết và thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế có công văn báo cáo để Tổng cục xem và giải quyết.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 
  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2368/TCT-DNK ngày 20/07/2005 về hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu ủy thác do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!