Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2349/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2349/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 58/DT-XNK ngày 04/05/2011 của Công ty TNHH may XK Đức Thành về việc xử lý số vải và phụ liệu tồn thuộc nhiều hợp đồng gia công. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 6.2.3d khoản XII Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư doanh nghiệp nhập khẩu hoặc nhận từ hợp đồng gia công trước nhưng không đưa vào sản xuất thì doanh nghiệp không được phép chuyển sang hợp đồng gia công tiếp theo. Do vậy, đối với trường hợp nêu tại công văn số 58/DT-XNK dẫn trên, việc Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công cho phép làm thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa không đưa vào sản xuất qua nhiều hợp đồng gia công là không đúng quy định.

2. Cục Hải quan tỉnh An Giang cần kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác theo dõi, quản lý hợp đồng gia công trên địa bàn, cụ thể:

- Khi hợp đồng gia công hết hiệu lực, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thanh khoản nguyên phụ liệu dư thừa theo đúng quy định tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 và Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 của Bộ Tài chính, không để tình trạng tồn đọng nguyên phụ liệu dư thừa từ năm 2008 đến nay mới đề nghị xử lý.

- Khi doanh nghiệp đề nghị chuyển nguyên phụ liệu dư thừa sang hợp đồng gia công tiếp theo cần có biện pháp kiểm tra cụ thể (kiểm tra tại kho doanh nghiệp để xác định lượng nguyên liệu tồn…); không xử lý cho chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác đối với các trường hợp hướng dẫn tại điểm 6.2.3d khoản XII Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính.

- Về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu bên thuê gia công không yêu cầu phải xuất trả, doanh nghiệp nhận gia công đề nghị được tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2349/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190