Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2344TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2344TCHQ/GSQL
v/v: phân loại tấm trần

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: - Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Phương Đông

Trả lời công văn số 0501-05/CV ngày 19/5/2005 của Công ty về việc hướng dẫn áp mã mặt hàng tấm trần cao cấp làm từ nham thạch. Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

- Việc phân loại áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được căn cứ vào hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các quy định tại Thông tư 85/2003/BTC-TT ngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003 của Bộ Tài chính) và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 (được ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003 của Bộ Tài chính).

- Theo hồ sơ kỹ thuật và công văn gửi kèm của công ty thì tấm trần được sản xuất từ các sợi khoáng có nguồn gốc từ các cụm nham thạch xếp phù hợp vào nhóm hàng 68.15, mã hàng 68.15.99.90.

- Căn cứ Quyết định 1711/QĐ/TCHQ-GSQL ngày 18/12/2003 về ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hải quan. Đề nghị công ty liên hệ với Chi cục Hải quan, nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Lãnh đạo TCHQ.
- Lưu VT, GSQL (3b).
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2344 TCHQ/GSQL của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn áp mã mặt hàng tấm trần cao cấp làm từ nham thạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.124

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!