Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2337/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 23/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2337/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2337/TCHQ-KTTT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THEO CEPT-2000

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 4/5/2000, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2000/TT/BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000. Để thực hiện thống nhất trong toàn quốc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÉT HƯỞNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THEO CHƯƠNG TRÌNH CEPT CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CỦA CÁC NƯỚC ASEAN TRONG NĂM 2000:

1) Hàng hoá nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định của Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ:

a- Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ.

b- Là mặt hàng nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt Nam.

c- Là mặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn về hàm lượng xuất xứ theo CEPT và có xác nhận xuất xứ hàng hoá từ các nước ASEAN (theo hướng dẫn tại Mục III dưới đây); và

d- Hàng được chuyển thẳng từ nước xuất khẩu là thành viên ASEAN đến Việt Nam.

2) Danh sách các nước thành viên ASEAN (để xem xét điều kiện (I.1.b)) nêu trên:

- Bru-nây Đa-ru-sa-lam;

- Vương quốc Cam-pu-chia;

- Cộng hoà In-đô-nê-xi-a;

- Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;

- Ma-lay-xi-a;

- Liên bang My-an-ma;

- Cộng hoà Phi-lip-phin;

- Cộng hoà Sin-ga-pho; và

- Vương quốc Thái lan;

II/ THUẾ SUẤT ÁP DỤNG:

1) Hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt CEPT như nêu tại Mục I nói trên được áp dụng mức thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ.

2) Trường hợp trong năm 2000, mức thuế suất ưu đãi của một mặt hàng quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được điều chỉnh thấp hơn so với mức thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ, thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi thấp hơn này cho mặt hàng đó.

Khi mức thuế suất ưu đãi của một mặt hàng quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng này sau đó lại được điều chỉnh cao hơn so với mức thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ, thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt CEPT ban hành kèm theo Nghị định số 09/NĐ-CP.

III/ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ VÀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ:

1) Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):

a- Các quy tắc để hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định tại phụ lục 1,3 và 5 của Qui chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13/5/1996, Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM ngày 30/7/1998, Quyết định số 1000/1998/QĐ-BTM ngày 3/9/1998, Quyết định số 0034/2000/QĐ-BTM ngày 10/1/2000 và Quyết định số 0492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 của Bộ Thương mại.

b- Giấy chứng nhận xuất xứ phải có chữ ký và con dấu phù hợp với mẫu chữ ký và con dấu chính thức do các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hàng hoá ASEAN- Mẫu D của các nước thành viên ASEAN nêu tại Điểm 2- Mục III- Thông tư số 35/2000/TT/BTC ngày 4/5/2000 của Bộ Tài chính thông báo cho các nước thành viên.

c- Giấy C/O mẫu D gồm có 4 bản, 01 bản chính (bản số 1 màu tím nhạt) và 03 bản sao (bản số 2, 3, 4 màu vàng da cam). Bản chính và bản sao số 3 chủ hàng phải nộp cho cơ quan Hải quan mơi nhập khẩu hàng hoá.

2) Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ:

a- Khi chủ hàng nộp giấy C/O mẫu D, nếu cơ quan Hải quan thấy có sự nghi ngờ về tính trung thực và chính xác của C/O thì cán bộ Hải quan phải kiểm tra lại giấy chứng nhận xuất xứ, đối chiếu kỹ sự phù hợp giữa các tiêu chí trên C/O với các chứng từ liên quan khác đến lô hàng và thực tế kiểm hoá.

b- Nếu biện pháp kiểm tra trực tiếp của cán bộ Hải quan chưa đủ cơ sở kết luận tính trung thực và chính xác của giấy C/O:

+ Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp tài liệu (nếu có) để chứng minh hàng hoá thực sự có xuất xứ từ các nước ASEAN trong thời hạn chậm nhất không quá 01 năm (một) năm.

+ Trường hợp Hải quan tỉnh, thành phố vẫn thấy còn vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo ngay lên Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý) để có chỉ đạo nếu xét thấy cần thiết Tổng cục Hải quan sẽ gửi yêu cầu tới Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ của nước xuất khẩu để đề nghị xác nhận.

c- Trong khi chờ kết quả kiểm tra lại, vẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục giải phóng hàng hoá theo quy định nhập khẩu hiện hành và tạm áp dụng mức thuế suất ưu đãi của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thông thường hiện hành.

Khi có đủ tài liệu chứng minh đúng là hàng có xuất xứ từ ASEAN thì cơ quan Hải quan sẽ thoái trả lại cho người nhập khẩu số tiền thuế chênh lệch giữa mức thuế nhập khẩu đã tạm thu theo mức thuế suất ưu đãi của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc mức thuế suất thông thường và mức thuế ưu đãi đặc biệt CEPT quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ.

Trường hợp có cơ sở phát hiện là giả mạo thì đình chỉ ngay việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định trong Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ và xử lý theo các quy định hiện hành.

IV/ TRUY THU, THOÁI THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ÁP DỤNG TẠM THỜI THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI CEPT-99 HOẶC THUẾ SUẤT CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI HOẶC THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG HIỆN HÀNH THEO HƯỚNG DẪN TẠI CÔNG VĂN SỐ 517/TCHQ KTTT NGÀY 02/02/2000 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN:

1) Trường hợp thuế suất đã áp dụng tạm thời cao hơn thuế suất quy định tại Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ: Cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu hàng hoá kiểm tra lại hồ sơ hải quan lô hàng và thoái trả lại số tiền thuế chênh lệch cho người nhập khẩu theo các nguyên tắc và phương pháp của quy chế hoàn thuế hiện hành.

2) Trường hợp thuế suất đã áp dụng tạm thời thấp hơn thuế suất quy định tại Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ: yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra tất cả các trường hợp này và thực hiện truy thu đủ số tiền thuế chênh lệch vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Các quy định khác không đề cập trong công văn này yêu cầu các đơn vị Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2000/TT/BTC ngày 4/5/2000 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết.

 

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149