Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2336/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu của Công ty Honest Việt Nam

Số hiệu: 2336/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2336/TCHQ-GSQL
V/v Hàng nhập khẩu của Công ty Honest Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 184/CV ngày 18/04/2007 của Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (Công văn có đồng gửi Cục Hải quan TP Hà Nội) về việc đề nghị cơ quan hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Honest Việt Nam được dỡ bỏ niêm phong, thông quan hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra lại vụ việc của Công ty Honest Việt Nam nêu tại công văn nói trên của Ban quản lý KCN và Chế xuất Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền có đề xuất, báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý các KCN và Chế xuất HN; (D8A-8B, Giảng Võ, Hà Nội)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL . 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2336/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu của Công ty Honest Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145