Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2334/TCHQ-GSQL về việc nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2334/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2334/TCHQ-GSQL
V/v nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1172/TM ngày 06/5/2008 của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ - TKV (gửi kèm) đề nghị được nộp bản chính Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa cho lô hàng nhập khẩu đầu tiên theo hợp đồng giao hàng nhiều lần, những lô hàng nhập khẩu tiếp theo chỉ nộp bản sao để làm thủ tục. Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa cho cả số lượng hàng hóa ghi trên hợp đồng mua bán và được cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng đồng ý, xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng thì cơ quan hải quan căn cứ Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng để làm thủ tục hải quan cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng đó. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng bản chính được lưu vào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu đầu tiên. Những lô hàng tiếp theo, doanh nghiệp nộp bản sao để cơ quan hải quan theo dõi, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản chính hoặc phải đăng ký kiểm tra chất lượng lại đối với từng lô hàng nhập khẩu tiếp theo, chỉ yêu cầu nộp bản kết luận chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo Chi cục Hải quan ga đường sắt Lào cai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Công nghiệp Hóa chất mỏ (thay trả lời) (Ngõ 1, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2334/TCHQ-GSQL về việc nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154