Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc về thủ tục thanh khoản, thuế

Số hiệu: 2333/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2333/TCHQ-GSQL
V/v: Giải đáp vướng mắc về thủ tục thanh khoản, thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 0273/HQĐN-NV ngày 27/02/2007 v/v vướng mắc liên quan đến thanh khoản hàng nhập sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK đã quá hạn 60 ngày nhưng doanh nghiệp không đưa vào thanh khoản:

- Yêu cầu doanh nghiệp có văn bản giải trình lý do không đưa tờ khai xuất khẩu vào thanh khoản. Nếu nguyên nhân do chậm hoàn thành hồ sơ hoặc thiếu chứng từ thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC và xem xét hoàn thuế cho doanh nghiệp khi đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp phát hiện khai khống định mức của các tờ khai trước nên không đưa tờ khai xuất khẩu sau vào thanh khoản thì xác định lại định mức, tính lại thuế của toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

2. Đối với tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế nhưng kéo dài không thanh khoản với cơ quan Hải quan: Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất nêu tại điểm 2 công văn số 0273/HQĐN-NV ngày 27/02/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai.

3. Đối với các trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản không đến cơ quan Hải quan thanh lý thuế: thực hiện theo hướng dẫn tại CV 433/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2005 của Tổng cục Hải quan v/v thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng.

Vậy, Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc về thủ tục thanh khoản, thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104