Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2295/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

Số hiệu: 2295/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2295/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế đồ điện gia dụng nhập khẩu

 Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 317/INT-HCM-KD ngày 03/5/2006 của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TP. Hồ Chí Minh về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính quy định trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế theo đó:

Đối với các trường hợp trị giá giao dịch do doanh nghiệp khai báo thấp hơn giá bán lẻ thị trường sau khi quy đổi, thấp hơn mức giá quy định tại danh mục dữ liệu giá chỉ là một trong những căn cứ để cơ quan Hải quan nghi ngờ mức giá khai báo và tổ chức tham vấn để xác minh, làm rõ mức giá khai báo, không phải là căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo. Trong quá trình tham vấn, nếu cơ quan Hải quan đưa ra được những căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo tại biên bản tham vấn thì xác định tính thuế theo trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định quy định tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính trên cơ sở các thông tin sẵn có do cơ quan Hải quan thu thập được tại thời điểm xác định giá tính thuế.

Từ những cơ sở nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ các lô hàng nhập khẩu và biên bản tham vấn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ các thông tin có sẵn tại thời điểm bác bỏ trị giá khai báo, các thông tin do doanh nghiệp cung cấp bổ sung như: bảng xác nhận giá của Electrolux, giá bán thị trường… để xác định lại giá tính thuế theo đúng trình tự và các phương pháp xác định giá, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2295/TCHQ-KTTT ngày 26/05/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251