Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2294/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc cập nhật dữ liệu giá

Số hiệu: 2294/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2294/TCHQ-KTTT
V/v Cập nhật dữ liệu giá

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Qua theo dõi tình hình thực hiện xác định giá tính thuế và cập nhật thông tin dữ liệu giá tính thuế, Tổng cục thấy tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có một số mặt hàng nhập khẩu chưa được cập nhật vào Hệ thống dữ liệu giá tính thuế GTT22. Ví dụ: Một số mặt hàng xe ô tô du lịch hiệu Kia tại tờ khai số 47/NKDO/KV3-2 ngày 15/03/2007 tại Chi cục Hải quan CK CSG KV3-2

Để việc xác định giá tính thuế và cập nhật thông tin dữ liệu giá tính thuế theo đúng quy định tại Quyết định số: 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31/12/2003 về việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

Thực hiện cập nhật ngay thông tin chi tiết các tờ khai chưa cập nhật vào Hệ thống dữ liệu GTT22. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm không để xảy ra tình trạng tương tự nêu trên đối với các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2294/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc cập nhật dữ liệu giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76